Vi garanterer kvalitet på kledningsmaterialene vi tilbyr

Vi gir garanti for vårt utførte arbeid.

KEROC AS team står for langsiktige og energieffektive løsninger som sikrer helsevennlig og bekvemt miljø i boligen.

Konsultasjon

Vi begynner realisasjon av idéen din med å diskutere mulige løsninger. Om nødvendig involverer vi våre samarbeidspartnere – arkitekter, varmeteknikere, elektrikere, rørleggere og andre spesialister.

Planlegging

Vi utfører nøyaktig planlegging og måling for å beregne mengde bygge- og kledningsmaterialer, samt hvor lang tid trengs for å fullføre ditt prosjekt.

Realisering

Vi utfører arbeidet med det største ansvaret for å fullføre alt til avtalt tid. Vi organiserer og planlegger levering av materialer til riktig tid og sted.

Når vi utfører byggearbeid i boligen din, rydder vi etter oss slik at byggeprosessen påvirker deg og din familie minst mulig.

 G96