Prosjektering av lavenergihus

Hvorfor velge et lavenergihus?

LavenergihusI dagens samfunn finnes det fortsatt en misoppfatning av at lavenergihus er et hus med tykt isolasjonslag. Det er det overhodet ikke! Ved å velge et lavenergihus, får du et godt planlagt prosjekt hvor alle byggeelementer er nøye sammensatt. Betydelig lavere forvaltningskostnader og mer behagelig bomiljø er to av de viktigste fordelene som du vil sette pris på på lang sikt.

Etter vår mening er arkitektur kunst; og dens skjønnhet, harmoni og funksjonalitet kan vi sette pris på i hverdagen. Samtidig er det også en type kommunikasjon som gir deg ubegrensede uttrykksmuligheter. Bygging av ethvert nytt hus betyr å skape et miljø som er individuelt tilpasset bestilleren – alt begynner med ideer og samtale. Bygningsarkitekturen må være langsiktig, derfor bruker vi de nyeste ingeniørtekniske løsninger i prosjekteringen. Vi planlegger nøyaktig, for lavenergihus er mer enn bare sum av dets deler. Nøkkelen til suksessen til våre prosjekterte hus ligger i den komplekse tilnærmingen, skapning av en helhetlig bygning.

Lavenergihus – typiske trekk

Prosjektering og bygging av lavenergibygg er sum av flere relaterte tiltak som omfatter mange kompetanser. Resultatet: Et høykvalitets og økonomisk hus med lavt energiforbruk, flott mikroklima, gjennomtenkt vindu plassering og andre løsninger som sammen utgjør bygningens høye kvalitet;

 • En bygning med lavt energiforbruk begynner med et gjennomtenkt og detaljert utarbeidet byggeprosjekt. For eksempel i prosjekteringsfasen, er det allerede gjennomtenkt både forebygging av kuldebroer, minimal luftgjennomtrengelighet i knutepunkter og ellers i huset, og antall vinduer i ulike himmelretninger.
 • I henhold til norsk standard NS 3700 “Kriterier for passivhus og lavenergibygninger Boligbygninger” krav for lavenergihusbygging, må man sikre samsvar mellom flere parametere, dvs. uten et tykkere isolasjonslag trenger man i tillegg å oppnå:
  – gjennomsnittlig verdi kuldebroer ≤ 0,05 W/(m2 * K);
  – bygningens luftgjennomtrengelighet ved 50 Pa, n50 ≤ 1,0 h-1;
  – U-verdi vinduer og ytterdører ≤ 1,2 W/(m2 . K) (dette angår 1. klasses lavenergibygg);
 • En gjennomtenkt byggeprosess er også en veldig viktig fase for lavenergibygg, for det omfatter ikke bare bruk av passende materialer, men også behørig utført kvalitetskontroll og målinger som direkte påvirker forbruket av energi i bygningen;

 Finn ut mer om kvalitetskontroll og målinger

 • I bygging av lavenergihus må kvalitetskontroll sikre bygningens trykktest (“BlowerDoor”-test), da man på denne måten kan kontrollere at byggearbeidet virkelig er gjort ordentlig. Hvis det ikke er gjennomført en slik test i bygningen, kan man ikke stole på påstander om at bygningen er energieffektiv og godt bygd;
 • Lavenergibygg karaktiseres av innendørs mikroklima som er helsevennlig og i henhold til normative krav. Mekaniske ventilasjonssystemer sikrer høy varmegjenvinningseffektivitet. Bygningen trenger et slikt ventilasjonssystem, ikke bare for å redusere varmetap, men også for å sikre kontinuerlig og lett kontrollerbar innendørs tilførsel av friskluft.

Langsiktig økonomi

Lavenergibygg betyr mer ansvar for alle parter involvert i prosjektering og bygging, men resultatet av et slikt arbeid garanterer huseieren oversiktlige og minimale driftskostnader i løpet av mange år. Spesialistene i vårt selskap har alle nødvendige kompetanser slik at du får akkurat det du har tenkt deg, og det vi lover – høykvalitets lavenergibygg!

Vil du finne ut mer om prosjektering og bygging av lavenergihus?

Kontakt oss!