Kvalitetskontroll og målinger under byggeprosess av lavenergihus bidrar til å forebygge risikoen for varmetap og gir mulighet til å sikre maksimal energieffektivitet.

Kvalitetskontroll med “blower door”-metoden

LavenergihusLavenergihus er så varme fordi det er omgitt av ett isolasjonslag. Enhver konstruksjonssøm må være nøyaktig og tett, slik at varmen kan bli i huset. Sammenføyningssteder med lav kvalitet og dårlige pakninger kan skape risiko for kondens og mugg pga. fuktvandring, men pga. luftgjennomtrengelighet kan det oppstå trekk og kald luft på gulvnivå. “Blower door”-metoden gjør det mulig for tidlig oppdagelse av de plassene i konstruksjonene der det er nødvendig med ekstra tetning.

Måleinstrumentene for “Blower door” har en spesiell ventilator som i løpet av testen monteres inn i husets ytterdører eller vinduer. Ventilatoren er koblet til sensorer og en PC som skaper en midlertidig lufttrykkforskjell på 50 Pa mellom huset innvendig og det ytre miljøet. Ved slikt trykk begynner lufta å blåse gjennom alle utette sammenføyningssteder i konstruksjonen, som umiddelbart kan konstateres ved hjelp av sensoren og PC-en. For lavenergihus bør ikke luftlekkasjetallet overstige 1x byggets volum per time. “Blower door”-metoden kan anses som den viktigste måten å sjekke kvaliteten på byggearbeid på, for målingene viser både hvor bra planleggingen av konstruksjons- og byggearbeid var, og kvaliteten på utførelsen. Kvalitetskontroll med “Blower door” og termografering av lavenergihus blir utført minst 2 ganger i løpet av byggeprosessen – rett etter installasjon av isolasjon og det lufttette laget, og når byggearbeidet nærmer seg slutten.

For ekstra sikkerhet – kvalitetskontroll med termografering

For å beskytte din blivende bygning ytterligere mot varmetap, tilbyr vi å utføre kvalitetskontroll med termografering allerede i begynnelsen av bygningsfasen til egen pris. Små mangler i bygningskonstruksjoner og isolasjon kan skape kuldebroer, som betyr ikke bare varmetap, men også risiko for kondens. For å forebygge dette maksimalt bestiller du termografering – under testen tar vi bilder av bygningens konstruksjoner utvendig med infrarød kamera. Bildene viser de minste temperaturforskjeller, dermed vises det mulige kuldebroer i konstruksjonene. Ved å oppdage problemområder, kan de forebygges.

Vil du finne ut mer om kvalitetskontroll av lavenergibygg?

Kontakt oss