Godkjenning og ansvarsrett - Direktoratet for byggkvalitet

KEROC AS er et erfarent og allsidig byggefirma i Norge. Vår kjernevirksomhet er prosjektering og bygging av lavenergihus og konsultasjoner.

Vi utfører også terrassebygging, legging av diverse typer tregulv, fasade isolering, kledning og annet byggearbeid. Vi tilbyr også kledningsmaterialer. Takket være pålitelige samarbeidspartnere og direkte leverandører, garanterer vi høy kvalitet og konkurransedyktig priser.

Vårt erfarne team utfører hvert prosjekt med størst mulig ansvarlighet og nøyaktighet. KEROC AS ledende spesialkunnskap gir deg profesjonelle konsultasjoner og verdifulle råd for et flott resultat.

KEROC AS er godkjent for ansvarsrett i Direktoratet for byggkvalitet.

Om KEROC

Erfaring

De siste årene har vårt team utført diverse byggeprosjekter. Vi har bygd flere bolighus, før har vi fått erfaring innen industriell bygging. Både som arbeidere og veiledere har vi deltatt i bygging av boliger og offentlige bygninger – bygging av lavenergihus i Tønsberg og en boligblokk i Oslo sentrum (Osterhaus gate 10), samt bygging av innervegger og utvendig kledning til boligblokk på Tjuvholmen.

“Vårt mål er å tilby resultater med høyeste kvalitet til gunstige priser. Dermed konkurrerer vi ikke om den laveste prisen, for vår etikk tillater ikke kostnadsreduksjoner på bekostning av byggematerialer eller arbeidskvalitet.”

2050

Girts Evele KEROC AS leder

Du vil like samarbeidet

Konsulterer og tilbyr

Før vi begynner arbeidet, rådfører vi oss alltid med deg om alle mulige løsninger, og fremhever de langsiktig mest effektive.

Utfører arbeid fra A til Å

For å realisere dine idéer, utfører vi arbeid fra A til Å. Vi sikrer både kvalitativ arbeidsutførelse, valg av materialer og levering.

Rydder opp på arbeidsstedet

Når vi utfører reparasjoner i eller ved huset ditt, sørger vi for at det påvirker din families hverdag minst mulig.

Garanterer kvalitet

Vi tillater ikke kompromisser på bekostning av kvaliteten, derfor gir vi garanti for vårt arbeid og våre tilbudte bygge- og kledningsmaterialer.